Historie hromosvodu

Úvod / Historie hromosvodu

Hromosvod vynalezl v polovině 18. století v Evropě Prokop Diviš, který ve své zahradě v Příměticích umístil v roce 1754 první hromosvod.

Ve světě platí za vynálezce hromosvodu také americký vědec a politik Benjamin Franklin, který kolem roku 1750 prováděl podobné experimenty. První hromosvod na území Českého království, který byl umístěn na stavbě, byl instalován na zámku v Měšicích roku 1775.

Historie hromosvodu

  6.stol.př.n.l. Thales z Miletu popsal neznámou sílu, pomocí které jantar, třený vhodnou látkou, přitahuje lehká tělíska
  4.stol.př.n.l. Aristoteles předpokládal, že blesk vzniká vznícením zemských výparů vrážejících na sebe v oblacích
  3.stol.př.n.l. Epikuros ze Samu se domníval, že blesky vznikají třením mraků o sebe či jejich nárazem nebo stlačením
  konec 16.stol. William Gilbert předpokládal, že přitažlivost třeného jantaru způsobuje jemná a nevažitelná látka, tzv. fluidum electrikum, jejíž název odvodil od řeckého označení jantaru - elektron. Ke zjišťování elektrického stavu sestrojil elektroskop a zjistil, že třením se dá zelektrovat nejen jantar, ale i další látky
  1650 Otto von Guericke sestroji tzv. třecí elektriku jako vydatnější zdroj statické elektřiny
  1708 James Wall vyslovil jako první domněnku, že blesk je elektrické podstaty
  1749-1750 Benjamin Franklin navrhl a popsal ideu tyčového zahroceného hromosvodu. Když jeho pojednání v roce
  10. května 1752 vztyčili v Marly-la-Ville vysokou kovovou tyč a 19. května při průchodu bouřkových mraků pozorovali mezi tyčí a zemí sršení jisker. Dalibard o tomto jevu podal zprávu francouzské akademii. Pokus získal velkou publicitu a byl téměř okamžitě zopakován v Bologni. Ještě v témže roce prokázal Louis J.Lemonnier, že atmosféra je elektrizována i za jasného počasí 1753 Velkou pozornost vzbudila událost, kdy při experimentování s bleskem byl v Petrohradě zabit Georg Wilhelm Richman. V literatuře najdeme zmínku o tom, že ve stejném roce vydal Johann Heinrich Winckler příručku doporučující výstavbu hromosvodů
  1754 Prokop Diviš postavil na zahradě přímětické fary svůj typ uzemněného hromosvodu, který měl preventivním vysáváním atmosférické elektřiny z mraků bránit tvoření bouřek a tím je odvracet.
  1760 Benjamin Franklin postavil ve Philadelphii tyčový uzemněný hromosvod
  1766 Benjamin Wilson prohlásil, že hromosvodem nelze atmosférickým výbojům předcházet, nýbrž že slouží k tomu, aby blesk byl beze škody sveden do země
  1769 Vévoda Toskánský nechal všechny prachárny vybavit hromosvody
  1775 První hromosvod v Čechách byl postaven na novostavbě zámku v Měšicích u Brandýsa nad Labem
  1776 První hromosvod v Praze byl postaven na zbrojnici vyšehradské citadely