Revize hromosvodů

Úvod / Revize hromosvodů
Revizovaný hromosvod Revizní plomba Hromosvody Těšínský

Revize všech typů hromosvodů

Každý stavební objekt je potřeba chránit před úderem blesku. Aby hromosvod fungoval, je potřeba provádět pravidelnou revizi hromosvodu. Revize hromosvodů se musí provádět ve lhůtách daných v revizní zprávě, to je 2 až 5 let. Vlastní revizní výkon probíhá takto:

začneme vizuální prohlídkou soustavy hromosvodu, zkoušky spojů a úplnosti soustavy
následně rozpojíme zkušební svorky a u každého zemniče proměříme zemní odpor
pokud zemní odpor hromosvodu vykazuje hodnoty vyšší než 10 či 15 Ohmů, posílí se příslušný zemnič, aby splňoval předepsanou hodnotu

Pravidelná revize hromosvodu v předepsaných lhůtách Vám dává jistotu funkčnosti celé soustavy hromosvodů. Nerevidovaný objekt sice může mít hromosvod taky funkční, ale když dojde k úderu blesku, můžete mít dost velké potíže s pojišťovnou.

Stane-li se při zásahu bleskem pojistná událost, bude likvidátor pojišťovny hledat všechny cesty k tomu, aby Vám nemuseli platit pokud možno nic. A prošlá revizní zpráva hromosvodu je pro něj vítanou situací a pojistné plnění se rázem rozplyne. Taková je praxe.

Cena revize se odvíjí od velikosti a členitosti střechy objektu. U rozsáhlých objektů se kalkuluje smluvně. Pro odhad ceny revize hromosvodu mne kontaktujte.

Ceník revizí

Konečná cena revize za revidovaný objekt nelze přesně stanovit, jelikož cena je ovlivňována několika aspekty.

Cena se stanoví od stavu technické dokumentace k objektu (je-li nějaká), technického stavu elektroinstalace nebo hromosvodu (zejména při pravidelné revizi) a zda se jedná o revizi výchozí nebo pravidelnou apod.

Uvedené ceny, které naleznete v tabulkách proto berte pouze jako orientační.

Vždy je třeba přesně určit rozsah revize a na základě tohoto požadavku bude stanovena cena.

Revize hromosvodu dle normy ČSN EN 62 305-1-4

Menší rodinný dům 2-3 svody: 1500 až 2000 Kč
Větší rodinný dům 4-6 svodů: 2500 až 3000 Kč
Revize průmyslových objektů, sportovních hal apod. Cena bude stanovena po prohlídce objektu

Cena pravidelné revize je cca o 20% nižší (nutno dodat původní revizní zprávu).

V ceně revize je zahrnuto

 • Doprava ZDARMA
 • Studie technické dokumentace
 • Prohlídka zařízení
 • Zkoušky a el. měření
 • Odstranění drobných závad
 • Vypracování revizní zprávy do 48hodin

Provádíme revizi hromosvodu na tyto typy objektů

 • Revize hromosvodů pro rodinné domy
 • Revize hromosvodů pro bytové domy
 • Revize hromosvodů pro nákupní centra
 • Revize hromosvodu pro školy
 • Revize hromosvodů pro haly
 • Revize hromosvodů pro fotovoltaické elektrárny
 • Po-revizní opravy hromosvodů

Norma ČSN 62 305

U nových hromosvodů doplníme výpočet rizik, který v některých předchozích projektech a revizích podle nové normy ČSN 62 305 chybí k posouzení celkové dostatečnosti ochranných opatření ochrany před bleskem a jeho vedlejších účinků. Nová norma výpočtem rizik sleduje současně celkovou účinnost ochrany a přiměřenost nákladů k chráněnému majetku a osobám, ale dává možnost výběru opatření, což zvyšuje u projektantů a techniků nároky na znalosti celé problematiky.