Montáž hromosvodů

Úvod / Montáž hromosvodů
Hliníkový hromosvod (slytina AlMgSi) Hřebenová střecha (3 svody) Hromosvody Těšínský

Montáž hromosvodů - Klasické hromosvody

Nečekejte až Vás blesk najde a zapálí Vám střechu nad hlavou! Hromosvody jsou dobrou a dávno ověřenou ochranou proti blesku. Objednejte si u nás montáž hromosvodu pro Váš dům či jakoukoliv jinou budovu.

Hromosvody, přesnější terminologií bleskosvody tvoří štít, který má za úkol zachytit převážnou část bleskového proudu a svést ho mimo budovu do země. Hromosvody, jsou zařízení poskytující budově základní ochranu před zásahem blesku.

Provádíme montáže hromosvodů (montáže bleskosvodů) na objektech, kde by výboj blesku mohl ohrozit zdraví nebo životy osob, způsobit závažnou poruchu či způsobit významné škody. K montáži hromosvodu se dále přistupuje v případě objektu těsně sousedícího s dalšími objekty, které by případě zásahu blesku mohl ohrozit požárem.

Stane-li se při zásahu bleskem pojistná událost, bude likvidátor pojišťovny hledat všechny cesty k tomu, aby Vám nemuseli platit pokud možno nic. A prošlá revizní zpráva hromosvodu je pro něj vítanou situací a pojistné plnění se rázem rozplyne. Taková je praxe.

Montáže hromosvodu zajistíme v souladu se všemi platnými normami na ochranu objektů proti atmosférickým výbojům dle novely o požární ochraně objektů.

Ceník hromosvodů

Ceny hromosvodů jsou vždy individuální. Záleží na druhu krytiny, zda je střecha rovná nebo šikmá, dále na možnostech uzemění, druhu a množství použitého materiálu na hromosvody apod.

Zdarma Vám připravíme cenový rozpočet za montáž hromosvodu, opravy nebo revizi hromosvodu.

V ceně hromosvodu je též zahrnuto:

  • Revizní zpráva
  • Cenový rozpočet
  • Doprava ZDARMA

Rozdíly pro zákazníka mezi ČSN 34 1390 a ČSN EN 62 305

Nová evropská norma ČSN EN 62 305 platí pro nově instalované hromosvody od 1.12.2006. Od 1.12.2006 do 1.2.2009 bylo ustanoveno přechodné období, během kterého šlo za určitých podmínek instalovat hromosvody i dle staré normy ČSN 34 1390. ČSN 34 1390: Svod na každých 30 m obvodu střechy; Maximální zemní odpor do 15 Ohmů; Revize každých 5 let. ČSN EN 62 305: Svod na každých 15 m obvodu střechy; Maximální zemní odpor do 10 Ohmů; Revize každé 4 roky.